ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประสานการปฏิบัติ และเตรียมการให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา พระราชทาน ภาค 3 ในการอบรม สถาบัน

ประสานการปฏิบัติ และเตรียมการให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา พระราชทาน ภาค 3 ในการอบรม สถาบัน

22 พฤศจิกายน 2019
423   0

                 เมื่อ 22 พ.ย.62 เวลา 0900-1200 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ไชยมงคล จี้ปัน หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดย พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน หน.ชุดวิทยากร ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ทีมที่ 2 (B) ณ ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จว.เชียงราย โดยมี นายมงคลชัย คนชม รอง ผอ.ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 532 คน