ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมหารือด้านการเตรียมรับมือภัยแล้ง

ประชุมหารือด้านการเตรียมรับมือภัยแล้ง

22 พฤศจิกายน 2019
409   0

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๒, ๑๐๓๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ทองทศ นนท์คลัง รองหน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและ สนับสนุนทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือด้านการเตรียมรับมือภัยแล้ง พร้อมด้วยส่วนราช การที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ปภ.จังหวัด ช.ร. โดยมีว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผวจ.ชร. เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย