ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการไทย-ลาว,ไทย-พม่า

ประชุมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการไทย-ลาว,ไทย-พม่า

22 พฤศจิกายน 2019
418   0

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒, ๑๐๐๐-๑๓๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ.ประพันธ์ หล้าเถิง เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการไทย-ลาว,ไทย-พม่า ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสนชั้น.๒ ที่ว่าการอำเภอเชียงเเสน อ.เชียงแสน จว.ช.ร.โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสนเป็นประธานการประชุม