ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี…

ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี…

22 พฤศจิกายน 2019
292   0

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒, ๑๐๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เป็นผู้แทนหน่วย ให้การ

และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่เหนือ จว.พ.ย. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๖๒ ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.ช.ร.