ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ตัวแทนชาวบ้านร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย จากการถูกฟ้องร้องจาก หน่วยงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท บริเวณหนองช้างตาย จำนวนประมาณ 30 ไร่

ตัวแทนชาวบ้านร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย จากการถูกฟ้องร้องจาก หน่วยงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท บริเวณหนองช้างตาย จำนวนประมาณ 30 ไร่

28 ตุลาคม 2019
537   0

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 0930 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไปฯ ร่วมกับ นายวีระชาติ สุวรรณา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จว.ช.ร. นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงราย เข้าร่วมรับฟัง จากตัวแทนชาวบ้านร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย จากการถูกฟ้องร้องจาก หน่วยงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท บริเวณหนองช้างตาย จำนวนประมาณ 30 ไร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทน ผู้ว่าจังหวัดเชียงราย รับมอบหนังสือฯ จาก นางอาทม เชอมือ ตัวแทนชาวบ้านใหม่พัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง พร้อมกับชาวบ้าน จำนวน 64 คน ณ บริเวณศาลากลาง จว.ช.ร. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย