ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ เม็ด บ.สันธาตุ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.ช.ร.

แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ เม็ด บ.สันธาตุ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.ช.ร.

25 ตุลาคม 2019
649   0

เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด ณ บก.ฉก.ทพ.๓๑ บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมี พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓/ผอ.ศอ.บส.ชน. เป็นผู้แทน มทภ.๓ แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด โดย พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ทพ.๓๑,ฉก.ม.๒ กกล.ผาเมือง, ตชด.๓๒๗, สภ.แม่จัน, ปปส. ภาค ๕ และ ฝ่ายปกครอง อ.แม่จัน ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๒ ,๒๑๕๐ บริเวณ บ.สันธาตุ พิกัด (NC ๙๖๐๔๒๖) ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.ช.ร. สามารถตรวจยึด ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ เม็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย