ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » 9 จังหวัดภาคเหนือ แถลงแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 63 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9 จังหวัดภาคเหนือ แถลงแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 63 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22 ตุลาคม 2019
216   0

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมประชุม
แถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด ณ บก.คฟป.ทภ.๓ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.
โดยมี พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จาก ผวจ. , ผบ.หน่วยทหาร และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) ทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://siamrath.co.th/n/110391