ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » “1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง”

“1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง”

22 ตุลาคม 2019
1188   0

“1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง”

คุณเคยเห็นการกระทำผิดกฏหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่??
– สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
– ยาเสพติด
– การค้ามนุษย์
– การก่อการร้าย
– ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย รุกล้ำ
– ความไม่สงบในพื้นที่

พบเห็นการกระทำหรือมีเบาะแสของการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติโทร 1374 สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ แฟนเพจ 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง

#แจ้งเบาะแส #ความมั่นคงของชาติ