4 กรกฎาคม 2019
156   0

ห้วงวันที่ ๒๗,๒๘ มิ.ย. และ ๑ ก.ค. ๖๒  พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ กำลังพล กอ.รมน.จว.ช.ร.ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดในพื้นที่รับผิดชอบ จว.ช.ร. ร่วมกับ สง.เกษตร จว.ช.ร.,กกล.รส.จว.ช.ร. และเกษตร อำเภอ พื้นที่มีการระบาด จำนวน ๑๘ อำเภอ พื้นที่ไร่ข้าวโพด จำนวน ๕๙,๐๒๒ ไร่ และเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๒,๓๒๖ ราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย