ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 23 มิ.ย.62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เมื่อ 23 มิ.ย.62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

4 กรกฎาคม 2019
571   0

และคณะ รวม 7 คน และร่วมในการสำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างเส้นทางสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ.ธารทอง  ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. รวมระยะ 5.4 กม.ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย