ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 22 มิ.ย.62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เมื่อ 22 มิ.ย.62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

4 กรกฎาคม 2019
408   0

 และคณะ รวม 7 คน และร่วมในการสำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างเส้นทาง ทล.118 – บ้านทุ่งยาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จว.ช.ร. รวมระยะ 36.675 กม.(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)สำรวจเส้นทางแล้วเสร็จเวลา 1715 น.ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย