ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 16 มิ.ย. 62 เวลา 0830 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานสำรวจ ของกรมทางหลวงชนบท และคณะ

เมื่อ 16 มิ.ย. 62 เวลา 0830 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มงานมวลชนฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานสำรวจ ของกรมทางหลวงชนบท และคณะ

4 กรกฎาคม 2019
343   0

 จำนวน 11 คน  สำรวจเส้นทางระหว่าง บ.ปางอ้อย ม.9 ถึง บ.ปางอาณาเขต ม.6 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ระยะทางประมาณ 14 กม. เพื่อนำข้อมูลในการเข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านในวันที่ 17 มิ.ย. 62  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก บ.ปางกลาง ม.4 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จว.ช.ร. โดยมี จนท.อุทยานดอยหลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.4,       ม.5 และ ม.6 ต.แม่พริก ร่วมสำรวจในครั้งนี้  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย