ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๒ ก.ค.๖๒,๐๙๐๐-๑๒๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร(ท)มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะหน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร ประสานงานข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนการเก็บรักษาคลังอาวุธ,กระสุน

เมื่อ ๒ ก.ค.๖๒,๐๙๐๐-๑๒๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร(ท)มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะหน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร ประสานงานข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนการเก็บรักษาคลังอาวุธ,กระสุน

4 กรกฎาคม 2019
550   0

 ของ ร้อย.อส.จ.ช.ร ที่ ๑ โดยมี นาย.รุจโรจน์ ตัณวุฒ ป้องกัน จง.ช.ร ,นายกองตรี สาคร นพวงศ์ ผบ.ร้อย อส.จ.ช.ร ที่ ๑ และ จนท.คลัง เข้าร่วมในการตรวจ   เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธกระสุนมีการสูญหาย