ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา จนท.ปฏิบัติการฯ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา จนท.ปฏิบัติการฯ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง

4 กรกฎาคม 2019
332   0

โดยมี  มวลชนจิตอาสา กอ.รมน.จังหวัด ช.ร ๒๐ คน ,นร.ร.ร ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ๓๐ คน ,กพ.ฉก.ทพ.๓๑ จำนวน ๑๐ นาย รวม ๖๐ คน สร้างฝายมีชีวิต ณ.บริเวณอ่างน้ำพญามังกร(อยู่ท้ายอ่างที่เป็นสันเขื่อน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย