ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 15 มิ.ย.62 นำมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ร. จำนวน 20 คน ร่วมปลูกป่าวัดดอยอินทรีย์

เมื่อ 15 มิ.ย.62 นำมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ร. จำนวน 20 คน ร่วมปลูกป่าวัดดอยอินทรีย์

21 มิถุนายน 2019
442   0

เมื่อ 15 มิ.ย.62 นำมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ร. จำนวน 20 คน ร่วมปลูกป่าวัดดอยอินทรีย์