ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 13 มิ.ย. 62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ควบคุมการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 13 มิ.ย. 62,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ควบคุมการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

21 มิถุนายน 2019
357   0

 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยห้วงเวลา 0900-1200 การอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก การทำปุ๋ยโบกาฉิ (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) การทำน้ำยาล้างจาน และเวลา 1300-1530 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนาย นา จันตาวงค์ เวลา 1600 เป็นประธานปิดอบรมโครงการฯ และมอบใบเกียรติบัตร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย