ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 12 มิ.ย.62,1100 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 12 มิ.ย.62,1100 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

21 มิถุนายน 2019
411   0

เมื่อ 12 มิ.ย.62,1100 พ.อ.พศิน   แสงคำ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้วง 12 -13 มิ.ย.62  กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน อาทิ ภัยแล้ง,ภัยหนาว,อุทกภัย,และไฟป่าหมอกควัน โดยมี ผอ.ปภ.เขต 15 เชียงราย และ ผอ.ส่วนฯ ปภ.เขต 15 เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน  ณ ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ ชร. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย