ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 12 มิ.ย. 62, 0900 พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้คณะ อาจารย์เจ้าหน้าที่และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 74

เมื่อ 12 มิ.ย. 62, 0900 พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้คณะ อาจารย์เจ้าหน้าที่และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 74

21 มิถุนายน 2019
352   0

จำนวน 73 คน เดินทางมาดูงานและศึกษาภูมิประเทศฯ ในหัวข้อ สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย