ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย

21 มิถุนายน 2019
328   0

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒,๐๙๐๐ พ.อ.พศิน   แสงคำ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย ในการกำหนดแนวทาง และมาตรการในการปฏิบัติ ห้วง มิ.ย. ๖๒ – เม.ย. ๖๓ ครั้งที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ หน่วยงาน จำนวน ๑๗ คน ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมื องเชียงราย จว.ช.ร.