ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

21 มิถุนายน 2019
390   0

เมื่อวันที่ ๓  มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน  แสงคำ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล  กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จว.ช.ร. อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๒,๐๐๐ คน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี มีลำดับพิธีดังนี้

 ๑. เวลา ๐๗๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล โดย ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๔๑ รูป รับบิณฑบาต

๒. เวลา ๐๘๐๐ น. พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย ผวจ.เชียงราย เปิดกรวยกระทงดอกธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำข้าราชการลงนามถวายพระพร

๓. เวลา ๑๐๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง และปลูกต้นกระดุมทอง เพื่อถวายเป็นพระราขกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยดำเนินการ ๒ พื้นที่ดังนี้

     ๓.๑ บริเวณริมน้ำกกบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา/ปลูกต้นกรพดุมทอง ๕,๕๐๐ ต้น

     ๓.๒ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อบจ.เชียงราย กิจกรรม ปลูกต้นกระดุมทอง พัฒนา คู คลง ทำความสะอาดพื้นที่สวนไม้งามริมน้ำกก