ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิด การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย (กรณีแผ่นดินไหว)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิด การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย (กรณีแผ่นดินไหว)

21 มิถุนายน 2019
415   0

 รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ FEX  ณ หอประชุมอาคารคชสาร อบจ.ช.ร. โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกจากส่วนราชการ และ อปท. ในพื้นที่ จว.ช.ร. ทั้ง ๑๘ อำเภอ ประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย