ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 28 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ ร่วมสัมมนา

เมื่อ 28 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ ร่วมสัมมนา

5 มิถุนายน 2019
412   0

 รองหน.กลุ่มงานอำนวยการบริหารงานบุคคลฯกอ.รมน.จังหวัดช.ร.

 เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2562

ณ รร.ทีคการ์เด้นสปารีสอร์ทเชียงราย