ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 22 พ.ค. 62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช

เมื่อ 22 พ.ค. 62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช

5 มิถุนายน 2019
346   0

 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดเชียงราย พร้อมกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีฯ ที่บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา แสง สี เสียง สุดตระการตาพร้อมทั้งถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย