ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๒ พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกการจัดตั้ง ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๒ พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกการจัดตั้ง ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๒

5 มิถุนายน 2019
481   0

เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๒ พล.ต.อุกฤษฎ์  นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ / หน.คณะตรวจการฝึกฯ พร้อมคณะ และพ.อ.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ ผอ.มส.สนย.กอ.รมน. และ พ.อ.อรรถกร    แววประเสริฐ รอง ผอ.มส.สนย.กอ.รมน.ร่วมสังเกตการณ์ โดยมี พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)  และ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอดอยหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะ ในโอกาสทึ่คณะฯ ตามแผนการฝึก อพป.การฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป. บ้านแม่บง ม.๗ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จว.เขียงราย ห้วงระยะการฝึก ตั้งแต่ ๒๒ – ๓๐ พ.ค.๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมฯ  ดังนี้

เวลา ๑๓๓๐   – หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

                     พร้อมบริเวณสถานที่ให้การต้อนรับคณะฯ

เวลา ๑๓๔๕   – หัวหน้าคณะ กอ.รมน.ภาค ๓ พร้อมคณะ  เดินทางถึงหมู่บ้านอาสา  

                     พัฒนา และป้องกันตนเอง บ.แม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.  – นอภ.ดอยหลวง  กล่าวต้อนรับ

  – บรรยายสรุป   การฝึก อพป.ที่ผ่านมา

  – หัวหน้าคณะฯ พบปะราษฎรที่มาให้การต้อนรับ

  – มอบสิ่งของให้ผู้เข้ารับการฝึก

  – คณะ กอ.รมน.ภาค ๓ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมของหมู่บ้าน

  – เยี่ยมชมการฝึกการจัดตั้งจุดตรวจร่วมของชุมชน และการตรวจค้น

                     ยานพาหนะ

  – เยี่ยมชมการฝึกการใช้อาวุธ/ท่ายิง

เวลา ๑๕๓๐ – คณะฯ เดินทางไปยัง อ.ฝาง จว.เชียงใหม่