ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาคเข้าร่วมประชุม VTC

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาคเข้าร่วมประชุม VTC

5 มิถุนายน 2019
432   0

 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกับ สปง.กอ.รมน.ภาค 3 โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รอง เสธ.ทภ.3 (1) เป็นประธานการประชุมฯ สรุปผลการประชุม ดังนี้

  – การเบิกจ่ายงบประมาณของ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในส่วนของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้รับเงินงบประมาณในงวดทั้งสิ้น 4,881,496.- บาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 3,458,724.65 บาท คิดเป็น 70.85% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของ นขต.กอ.รมน.ภาค 3

  -หน่วยที่ต้องชี้แจง มีจำนวน 3 หน่วยที่มียอดต่ำกว่า 67% ได้แก่ จ.พิษณุโลก  จ.ลำพูน และ จ.อุทัยธานี