ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด

5 มิถุนายน 2019
360   0

ละหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอประจำ จว.ช.ร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย