ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน พ.ค.62

ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน พ.ค.62

5 มิถุนายน 2019
666   0

เมื่อ 28 พ.ค.62,0700 พ.อ.ปรัษฐา ครามะคำ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว.ช.ร. ป็นผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงรายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ