ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ถวายพระพรเนื่องในมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

ถวายพระพรเนื่องในมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

5 มิถุนายน 2019
453   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียวราย เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 28 พ.ค.62 ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในโอกาส ด้วยความจงรักภักดีและล้านต่างสำนึกในพระเมตตาธิคุณ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปฏิบัติถวายงานด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ยังความปลาบปลื้มยินดีที่ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น….ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า