ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 21 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ 21 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

23 พฤษภาคม 2019
449   0

จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ซักซ้อมแนวทางการรายงานสถานการณ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธาน แล้วเสร็จเวลา 1620 ผลการปฏิบัติเรียบร้อย