ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 17 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย

เมื่อ 17 พ.ค.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย

23 พฤษภาคม 2019
404   0

เมื่อ 17 พ.ค.62,1330 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย ณ เฮือนศิลป์ล้านนา บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62 ณ ลานหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดเชียงราย บริเวณวัดฝั่งหมิ่น อ.เมืองเชียงร าย