ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 16 พ.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พ.อ.พศิน แสงคำ มอบหมายให้ พ.ท.อำนาจ นันทศรี รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อ 16 พ.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พ.อ.พศิน แสงคำ มอบหมายให้ พ.ท.อำนาจ นันทศรี รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่

23 พฤษภาคม 2019
635   0

ขั้นที่ 2 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 โดย พ.อ.ทรงวุฒิ พรอินทร์ หน.แผนกแผนและโครงการ บป.กอ.รมน.ภาค 3 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ เทศบาล ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย