ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.อำนาจ นันทศรี รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยชุดวิทยากร/ครูฝึก อพป.ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.บ้านโป่งศรีนคร ม.๑๑ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จว.เขียงราย

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.อำนาจ นันทศรี รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยชุดวิทยากร/ครูฝึก อพป.ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.บ้านโป่งศรีนคร ม.๑๑ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จว.เขียงราย

23 พฤษภาคม 2019
430   0

 ห้วงระยะการฝึก ตั้งแต่ ๑๓ – ๒๑ พ.ค.๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้.

๑. ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ซักซ้อมพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.

๓. พิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.บ้านโป่งศรีนคร ม.๑๑ ต.โรงช้าง อ.ป่าแแดด จว.เชียงราย ซึ่งมี พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.) เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นอภ.ป่าแดด กล่าวต้อนรับและร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔. การบรรยายหัวข้อ ทุนทรัพยกรและการอนุรักษ์

๕. ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

๖. นันทนาการก่อนเข้าสู่บทเรียน

๗. การบรรยาย หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจในการจับกุมและการตรวจค้นของพนักงานฝ่ายปกครอง

๘. การบรรยายหัวข้อ การพัฒนาการและการสร้างป้อมจุดตรวจ

๙. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ