ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.ช.ร.(ท.)เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม “บวร”

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.ช.ร.(ท.)เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม “บวร”

23 พฤษภาคม 2019
356   0

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น. พ.อ.พศิน   แสงคำ  รอง ผอ.รมน.ช.ร.(ท.)เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จว.ช.ร. โดยมีพระอาจารย์สุชิน   เชษฐ์ยานุกร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา  เป็น อจ.ผู้บรรยายธรรม และ อจ.เยาวลักษณ์   สบลานสวัสดิ์ รักษาการณ์แทน ผอ.กศน.อ.เชียงแสน นำ นศ.กศน.อ.เชียงแสน เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย