ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.มนตรี อารยวุฒิ หน.ชุดครูฝึก/วิทยากรฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.มนตรี อารยวุฒิ หน.ชุดครูฝึก/วิทยากรฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

23 พฤษภาคม 2019
449   0

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมือง จว.น.บ. ในห้วง ๑๓-๑๕ พ.ค.๖๒ จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กอ.รมน.