ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

23 พฤษภาคม 2019
263   0

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.พศิน  แสงคำ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง   อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย โดยมี มทภ.๓/ผอ.จอส.ภาค ๓ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย