ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

23 พฤษภาคม 2019
311   0

พร้อมกับส่วนกลางและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล   ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์มหาปราสาท และเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยรับชม  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จังหวัดเชียงราย  จำนวน  ๑๐,๑๐๐  คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย