ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 พฤษภาคม 2019
297   0

 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จังหวัดเชียงราย  จำนวน  ๗,๑๐๐  คน  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย