ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และครอบครัว ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และครอบครัว ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 พฤษภาคม 2019
307   0

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง         และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร  บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จำนวน  ๓,๑๐๐  คน  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย