ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » มื่อ 18 พ.ค. 62 เวลา 18.30 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562

มื่อ 18 พ.ค. 62 เวลา 18.30 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562

23 พฤษภาคม 2019
410   0

ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 คน ร่วมประกอบพิธี ทำวัตรสวดมนต์เย็น และพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว กล่าวสัมโมทนียกถา และออกเดินนำรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย