ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 26 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)เป็นประธานการประชุม

เมื่อ 26 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)เป็นประธานการประชุม

9 พฤษภาคม 2019
479   0

พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย)อ.เมือง จว.ช.ร.มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน พร้อมด้วย พ.ท.ประหยัด   ภรวณิชาพงษ์ อัยการ มทบ.37 เข้าร่วมประชุมโดยมีนายสมศักดิ์   เจียมสงวน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)ให้การต้อนรับและเป็นเลขาในการประชุม  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย