ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการรับซื้อข้าว

เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการรับซื้อข้าว

9 พฤษภาคม 2019
323   0

เปลือกนาปี/เจ้าของท่าข้าวเจริญทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ ต.จันจร้า อ.แม่จัน จว.ช.ร. จำนวน ๑๐๒ ราย รวมเงินที่ค้างชำระ ประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท จาก ๔ อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย,อ.แม่จัน,อ.เชียงแสน,อ.แม่ฟ้าหลวงในจังหวัดเชียงราย โดยมีกอ.รมน.จว.ช.ร., สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงราย,ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย,ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย,เกษตรจังหวัดเชียงราย,สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย,อำเภอแม่จัน พร้อมนายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคำ กำนันตำบลจันจร้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นผู้แทนของราษฎรทั้ง ๔ อำเภอเข้าชี้แจงและมอบหลักฐานรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน ๑๐๒ ราย,หนังสือรับสภาพหนี้ จำนวน ๑ ชุด, บันทึกข้อตกลง จำนวน ๑ ชุด ให้กับ นายวรา สุขแสน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้ชำระเงินให้แก่ราษฎรตามมูลหนี้ที่มีต่อกัน ณ ห้องประชุม สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ชั้น ๒ ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย