ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อนำเสนอ ศอญ.จอส.ญ. ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ดอยจรเข้ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อนำเสนอ ศอญ.จอส.ญ. ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ดอยจรเข้ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.

9 พฤษภาคม 2019
402   0

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พศิน  แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกทักษะการดับไฟและการใช้เครื่องมือดับไฟให้กับชาวบ้าน,   กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำดอยจรเข้, ทำแนวกันไฟ, ทำป่าเปียกโดยปลูกกล้วยป่าและกล้วยน้ำว้า และกิจกรรมธนาคารน้ำ เป็นกิจกรรมเสริม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย