22 เมษายน 2019
204   0

เมื่อ 21 เม.ย.62  พ.อ.พศิน   แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย และครอบครัว ร่วมพิธีถวายสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2562 ดังนี้

 1. เวลา 1330 น. ร่วมพิธีถวายสงกรานต์พระเถรานุเถระ จำนวน  23  รูป  ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี อำเภอแม่ลาว จว.ช.ร. โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน

 2. เวลา 1500 น. ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ณ บริเวณห้าแยกพญามังรายมหาราช จว.ช.ร. โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 300 คน

 3. เวลา 1600 น. ร่วมพิธีพิธีรดน้ำดำหัวนายประจญ   ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  โดยมีว่าที่ ร.ต. ณรงค์   โรจนโสธร รอง ผวจ.ช.ร. กล่าวคำสูมาคารวะ ผวจ.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 500 คน