ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 19 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย

22 เมษายน 2019
524   0

เมื่อ 19 เม.ย.62 เวลา 1330 น. พ.อ.พศิน   แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.)เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย)อ.เมือง จว.ช.ร.มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน พร้อมด้วย พ.ท.ประหยัด   ภรวณิชาพงษ์ อัยการ มทบ.37 เข้าร่วมประชุมโดยมีนายสมศักดิ์   เจียมสงวน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)ให้การต้อนรับและเป็นเลขาในการประชุม  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ