ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๒ พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.)ให้การต้อนรับ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.๓

เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๒ พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.)ให้การต้อนรับ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.๓

22 เมษายน 2019
466   0

เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๒ ,๑๔๓๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.)ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวยโดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.๓ เป็นประธานการประชุมมีนายอำเภอแม่สรวย เเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อแถลงสถานการณ์ ของอำเภอแม่สรวยที่มีจุดความร้อนขึ้นใน พื้นที่และให้แนวทางการปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย