ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » 4 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ พัฒนาบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

4 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ พัฒนาบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

14 เมษายน 2019
290   0

เมื่อ 4 เม.ย.62 เวลา 0900 น. พ.อ.พศิน   แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชนจิตอาสา จำนวน 200 คน

โดยมี นายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์ให้สะอาดสวยงาม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสมพระเกียรติและเพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและมีส่วนร่วมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกฯ  ซึ่งมีกิจกรรมฯ  ดังนี้

1.ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.การกล่าวคำปฎิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

3.การร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ พัฒนาบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง,บริเวณวัดพระธาตุดอยตุง และบริเวณพระธาตุดอยตุง  รวม 3 พื้นที่