ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » 29 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ แหล่งน้ำหนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ ๒๐ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จว.ช.ร.

29 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ แหล่งน้ำหนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ ๒๐ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จว.ช.ร.

14 เมษายน 2019
284   0

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ แหล่งน้ำหนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ ๒๐ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จว.ช.ร.