ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ๓ เม.ย. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จว.ช.ร.(เฉพาะกิจ)

๓ เม.ย. ๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จว.ช.ร.(เฉพาะกิจ)

14 เมษายน 2019
267   0

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จว.ช.ร.(เฉพาะกิจ) เพื่อสั่งการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ช.ร. มีนายอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย