ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 13 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร (ท.)เป็นประธานการประชุม

เมื่อ 13 เม.ย.62 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร (ท.)เป็นประธานการประชุม

14 เมษายน 2019
313   0

เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๒,๐๙๓๐

สรุปผล แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ ผผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ เม.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม ปภ.จว.ช.ร  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปมติในที่ประชุม ๓ ข้อ ดังนี้

 ๑.ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเล่นน้ำติดกับถนน ช่วยกำกับดูแล เกรงจะได้รับอันตรายจากรถที่ขับไปมา

 ๒.แจ้งทางอำเภอให้ทราบให้ด่านชุมชนเพิ่มความเข้มงวดเรียกตรวจรถทุกคันในชุมชน ห้วงเวลา ๑๖๐๐–๒๐๐๐ น.เพื่อป้องกันคนในชุมชนที่ขับรถขณะเมาสุราจะได้รับอันตราย

 ๓.แจ้งเจ้าหน้าที่ ปภ.ช.ร. ที่มีการรับเวรต่อกันให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกับทางสาธารณสุขจังหวัดให้ตรงกันก่อนที่จะแจ้งให้ส่วนต่างๆ ทราบในแต่ละวันต่อไป