ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 12 เม.ย.62 พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร เป็นประธาน การประชุม

เมื่อ 12 เม.ย.62 พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร เป็นประธาน การประชุม

14 เมษายน 2019
396   0

เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๒,๐๙๓๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ .ห้องประชุม ปภ.จว.ช.ร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน โดยมี   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย